1. Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages.
2. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den.
3. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor 7 dage.
4. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
5. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.